Om oss

Företaget idag

ANCHOR LÅS AB är en fristående låstillverkare med rötter i Sveriges industrihistoria. Vi bär på en lång tradition som med kunskap och omtanke bevaras än idag. Med produktion i Eskilstuna har vi kontroll över alla processer. Därmed kan vi garantera hög och jämn kvalité på våra produkter och fortsätta
berätta vår historia.

I en industri präglad av massproduktion vill vi vara det säkra valet för våra kunder.

Svensk kvalité, helt enkelt.

Verksamhetspolicy

Kvalitén på ANCHOR LÅS genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt fokus på att utveckla och kontinuerligt förbättra våra egentillverkade lås, kombinerat med ett nära samarbete med våra krävande kunder vid utveckling av kundspecifika lösningar, resulterar i högkvalitativa produkter som ger hög kundnöjdhet.

Vårt mål är att huvudsakligen jobba med Svenska leverantörer, vilket för oss innebär ett ansvarstagande för miljön och ett socialt hållbarhetstänk. En ständig utveckling pågår med att implementera hållbara förpackningar för våra leveranser.

Personalen är viktig för oss! Därför jobbar vi förebyggande med arbetsmiljöfrågor så att vi kan säkerställa en trygg arbetsplats där olyckor och ohälsa förebyggs. Vi jobbar med allas lika värde, delaktighet och med inställningen att vi tillsammans skapar hög trivsel! Detta har skapat ett familjärt ANCHOR LÅS med en engagerad personal.

ANCHOR LÅS arbetar löpande med att säkerställa efterlevnad av de lagar och krav som finns på verksamheten. Att ständigt utvärdera och utveckla vårt ledningssystem är en grund för att säkerställa en nöjd personalgrupp, minskad miljöpåverkan, hög kvalitet och i slutändan en nöjd kund.

Med fokus på kvalité

Vi vill vara säkra på att vi får korrekt råmaterial, härdning och ytbehandling så att våra produkter håller en hög och jämn kvalité. Det bästa sättet att garantera detta är genom att själva ha kontroll över alla processer. Med produktion i Sverige kan vi även hålla en bättre leveransservice, ansvara för minimum av miljöpåverkan vid produktion och undvika miljöpåverkande långa transporter. 

Våra underleverantörer är valda med omsorg utifrån kunskap, kvalitet och närhet till Eskilstuna. Utöver produktion har vi också utveckling och försäljning samlat i vår fabrik i Eskilstuna. Det gör att vi snabbt kan anpassa våra produkter utefter våra kunders önskemål. 

”The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”

– Benjamin Franklin

Vår produktion

Kika gärna på vår produktionsfilm och få en inblick i hur vi tillverkar våra hänglås här i Eskilstuna.

Spela videoklipp