Med rötter i Sveriges industrihistoria

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna.

Under 1600-talet på Karl IX:s tid skedde betydande expansion av den industriella utvecklingen vid dåvarande Tunafors Bruk i Eskilstuna. Man smidde stångjärn och osmund och bland annat stora mängder spik. Efter en längre tid i kronans ledning övergick bruket i enskild ägo.

Cristoffer Zetterberg startade sin verksamhet vid Tunafors i början på 1800-talet. Han arbetade med sitt sliperi och smidesfabrik och började 1811 med järnhandel och utökade med tex byggnadssmiden, verktyg och hänglås. Han levererade även sina huggare och sablar till staten som tog nästan alla sina sablar härifrån ända till 1878.

Zetterberg stämplade sina produkter med ett ankare. Och godkända produkter från fristaden Eskilstuna stämplades med ett krönt E som ett sätt att visa kvalitet.

År 1873 köptes bruket av Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Jernbolaget). Jernbolaget hade tillverkning av dörrstängare, hyvlar och hushållsvågar.
Här ses tillverkning av vågar i långa banor.

Eskilstuna Jernmanufaktur tillverkade från 1920 dessa skridskor som sätts fast direkt på kängan med skruvmutter.

Länge drev Jernbolaget gångjärnstillverkning i samma lokaler som ANCHOR LÅS nu bedriver sin verksamhet. 1945 såldes den tillverkningen till Stenmans (Assa).

Ritning på klipp och präglingsverktyg från 1948.

Jernbolagets katalog 1958 innehåller ett stort sortiment med knivar och bestick.

På 1960 talet avyttrade Jernbolaget de flesta av sina tillverkningsenheter och år 1965 köptes dörrstängartillverkningen av AB Optimus, som sedemera överlät dörrstängare, lås och pumpar till Anchorverken år 1972. Dörrstängare blir basprodukten.

Anchorverken var privatägt av fyra delägare och hade i slutet av 1970 talet ca 100 anställda.
1980 delades företaget upp mellan ägarna. Låsdelen drevs vidare av Erik Grunander som bildade företaget
ANCHOR LÅS AB, och dörrstängardelen drevs vidare i Anchorverken av de tre övriga delägarna.
De sålde i sin tur bolaget vidare till Abloy. (Assa Abloy)

1994 tog Eriks son Bo Grunander helt över bolaget. ANCHOR LÅS med säkerhetsklass 5, det vill säga högsta säkerhetsklass togs fram 2007 som en stor nyhet.

Thomas Eriksson tog över som ägare 2012 och 2013 anslöt sig Robert Fredriksson som ägare och tillsammans driver de ANCHOR LÅS mot framtiden.

Under 1600 talet på Karl IX:s tid skedde en betydande expansion av den industriella utvecklingen vid dåvarande Tunafors Bruk i Eskilstuna.
Man smidde stångjärn och osmund och bland annat stora mängder spik. Efter en längre tid i kronans ledning övergick bruket i enskild ägo.

Cristoffer Zetterberg startade sin verksamhet vid Tunafors i början på 1800-talet. Han arbetade med sitt sliperi och smidesfabrik och började 1811 med järnhandel och utökade med tex byggnadssmiden, verktyg och hänglås. Han levererade även sina huggare och sablar till staten som tog nästan alla sina sablar häriftån ända till 1878.

Zetterberg stämplade sina produkter med ett ankare. Och godkända produkter från fristaden Eskilstuna stämplades med ett krönt E som ett sätt att visa kvalitet.

År 1873 köptes bruket av Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Jernbolaget). Jernbolaget hade tillverkning av dörrstängare, hyvlar och hushållsvågar.
Här ses tillverkning av vågar i långa banor.

Eskilstuna Jernmanufaktur tillverkade från 1920 dessa skridskor som sätts fast direkt på kängan med skruvmutter.

Länge drev Jernbolaget gångjärnstillverkning i samma lokaler som ANCHOR LÅS nu bedriver sin verksamhet. 1945 såldes den tillverkningen till Stenmans (Assa).

Ritning på klipp och präglingsverktyg från 1948.

Jernbolagets katalog 1958 innehåller ett stort sortiment med knivar och bestick.

På 1960 talet avyttrade Jernbolaget de flesta av sina tillverkningsenheter och år 1965 köptes dörrstängartillverkningen av AB Optimus, som sedemera överlät dörrstängare, lås och pumpar till Anchorverken år 1972. Dörrstängare blir basprodukten.

Anchorverken var privatägt av fyra delägare och hade i slutet av 1970 talet ca 100 anställda.
1980 delades företaget upp mellan ägarna. Låsdelen drevs vidare av Erik Grunander som bildade företaget
ANCHOR LÅS AB, och dörrstängardelen drevs vidare i Anchorverken av de tre övriga delägarna.
De sålde i sin tur bolaget vidare till Abloy. (Assa Abloy)

1994 tog Eriks son Bo Grunander helt över bolaget. ANCHOR LÅS med säkerhetsklass 5, det vill säga högsta säkerhetsklass togs fram 2007 som en stor nyhet.

Thomas Eriksson tog över som ägare 2012 och 2013 anslöt sig Robert Fredriksson som ägare och tillsammans driver de ANCHOR LÅS mot framtiden.