Retailers

Vår kanal mot privatkunder är i första hand via Sveriges certifierade låssmeder. Är du privatperson och har frågor kring våra produkter eller vill beställa dem så ber vi dig att  vända dig till någon av dessa. Självklart finns även vi på ANCHOR LÅS tillgängliga för att hjälpa dig. Enklast når du oss genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar någon av våra erfarna medarbetare dig.

Distributors

De låssmeder som är ett ANCHOR Servicecenter har en utökad servicefunktion för ANCHORS produkter, till exempel att tillverka nycklar efter kod eller provnyckel.

Find closest distributor

   Advantages of being an ANCHOR Service Center

   • We will help you with signs.
   • We provide demo boards and dish displays.
   • We assist in planning selling padlock walls in your shop.
   • We train and support you continuously on our products.
   • We expose you as an ANCHOR service center on our website.

   How do I become an ANCHOR Service Center as a locksmith?

   First of all, you need an ANCHOR key milling machine and an indicator with which you read the key codes with. We also want you to be able to install cylinders, rebuild padlocks and have a selling range of padlocks in your store. This is to be able to serve the customers in the best way.

   A small investment to expand the level of service and get much more back.

   Contact us and we will tell you more!

   We hope that you will enjoy working with Swedish Quality Products!