Swedish quality,
quite simply

Padlocks produced in Sweden with knowledge and tradition.

Swedish quality,
quite simply

Padlocks produced in Sweden with knowledge and tradition.

What characterizes ANCHOR LÅS products?

Alla våra klassade lås är testade på RISE, tidigare Sveriges Provningsanstalt (SP), och certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) för att möta högsta möjliga krav.

Sustainability

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna. Det är något som vi avser att fortsätta med. När allt fler företag väljer att placera tillverkning i utvecklingsländer satsar ANCHOR LÅS på egen tillverkning i Sverige.

News

ANCHOR 848-4 is a new heavy duty CEN 5 padlock designed for easy installation of an oval cylinder. It does not require a front washer which opens up for more or less any oval cylinder to be used. Classification: CEN 5 Shackle heights: 27mm or 50mm Options:Weather Protected (WP), Removable Shackle (RS)

Our History

ANCHOR LÅS AB is an independent lock manufacturer with roots in Sweden's industrial history. We carry a long tradition that is preserved with knowledge and care even today. With production in Eskilstuna, we have control over all processes. Thus, we can guarantee high and consistent quality of our products and continue to tell our story.

Instagram