Svensk kvalité,
helt enkelt

Hänglås producerade i Sverige med kunskap och tradition.

Svensk kvalité,
helt enkelt

Hänglås producerade i Sverige med kunskap och tradition.

Vad kännetecknar ANCHOR LÅS produkter?

Alla våra klassade lås är testade på RISE, tidigare Sveriges Provningsanstalt (SP), och certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) för att möta högsta möjliga krav.

Hållbarhet

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna. Det är något som vi avser att fortsätta med. När allt fler företag väljer att placera tillverkning i utvecklingsländer satsar ANCHOR LÅS på egen tillverkning i Sverige.

Nyheter

Vår Historia

ANCHOR LÅS AB är en fristående låstillverkare med rötter i Sveriges industrihistoria. Vi bär på en lång tradition som med kunskap och omtanke bevaras än idag. Med produktion i Eskilstuna har vi kontroll över alla processer. Därmed kan vi garantera hög och jämn kvalité på våra produkter och fortsätta berätta vår historia.

Instagram