Svensk kvalité,
helt enkelt

Hänglås producerade i Sverige med kunskap och tradition.

Svensk kvalité,
helt enkelt

Hänglås producerade i Sverige med kunskap och tradition.

Vad kännetecknar ANCHOR LÅS produkter?

Alla våra klassade lås är testade på RISE, tidigare Sveriges Provningsanstalt (SP), och certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) för att möta högsta möjliga krav. Vårt ledningsystem är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Hållbarhet

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna. Det är något som vi avser att fortsätta med. När allt fler företag väljer att placera tillverkning i utvecklingsländer satsar ANCHOR LÅS på egen tillverkning i Sverige.

Nyheter

I vår ständiga strävan att utveckla oss har vi nu glädjen att meddela att vårt ledningssystem numera är kvalitets och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015…

Vår Historia

ANCHOR LÅS AB är en fristående låstillverkare med rötter i Sveriges industrihistoria. Vi bär på en lång tradition som med kunskap och omtanke bevaras än idag. Med produktion i Eskilstuna har vi kontroll över alla processer. Därmed kan vi garantera hög och jämn kvalité på våra produkter och fortsätta berätta vår historia.

Instagram